ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας μπορεί να διαμορφώσει για σας το εργαστηριό σας προκειμένου να εξασφαλίσει την μέγιστη λειτουργικότητα του και ασφάλεια.
Μπορούμε να σας παρέχουμε την κάτοψη του χώρου σας και την απεικόνιση αυτού προκειμένου να προσεγγίσουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα λειτουργικότητας.Όλες αυτές οι υπηρεσίες σας παρέχονται εντελώς δωρεάν.


Η εταρεία μας διαθέτει τεχνική υποστήριξη γαι την κάλυψη τόσο των τεχνικών σας προβλημάτων όσο και των αναλυτικών σας εφαρμογών.
Δυνατότητα άμεσης απόκρισης και με χαμηλό κόστος επισκευής.

Σους χώρους της εταιρείας μας υπάρχει εργαστήριο για τον έλεγχο και την επιδιόρθωση των οργάνων.


Υπηρεσίες κάλυψης των παρακάτω αναλυτικών αναγκών:

  • - Μελέτη των αναλυτικών σας αναγκών με προτάσεις για λύσεις ανάλογα των τρεχουσών αλλά και των μελλοντικών σας αναγκών
  • - Σχεδίαση και κατασκευή εργαστηρίου
  • - Εγκατάσταση οργάνων
  • - Εκπαίδευση προσωπικού
  • - Τεχνική Υποστήριξη
  • - Ανάπτυξη μεθόδου
  • - Συντηρήσεις
  • - κλπ.

Η εταιρεία μας θα ξεκινήσει σεμινάρια αναλυτικών μεθόδων για τα οποία θα ενημερώνεστε κάθε φορά που θα λαμβάνουν χώρα.