Ασφάλεια εργαστηρίου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ Συστήματα Απαγωγής
Η εταιρεία μας ξεκίνησε νέα συνεργασία με τον Ιταλικό κατασκευαστικό οίκο AERSERVICE srl. που εξειδικεύεται στην κατασκευή βραχιόνων απαγωγής.

ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ Απαγωγοί Βαρέως Τύπου
Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή απαγωγών βαρέως τύπου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές προστασίας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΡΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Συστήματα Αποθήκευσης & Μεταφοράς Επικίνδυνων Υγρών, Εξοπλισμός Καθαρισμού
Ειδικά δοχεία μεταφοράς επικίνδυνων υλικών καθώς και καθαρισμός από τυχόν επιβάρυνση σε χημικά.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΙΩΝ & ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εργαστηριακοί Κρουνοί Παροχής Νερού - Αερίων & Ντουζιέρες Ασφαλείας
Κατασκευή εργαστηριακών κρουνών παροχής νερού και αερίων.Συστήματα προστασίας εργαστηρίακού προσωπικού Ντουζιέρών εξόδου και πλυσίματος ματιών.

ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ερμάρια Ασφαλείας - Ντουζιέρες - Συστήματα Προστασίας Υλικών & Προσωπικού
Ερμάρια ασφαλείας και αποθήκευσης διαλυτών σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς κανονισμούς ασφαλείας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Συστήματα Εξαερισμού και Απαγωγής Εργαστηρίων
Μελέτη-κατασκευή-εγκατάσταση συστημάτων εξαερισμού στους χώρους των εργαστηρίων σας.

KOYΤΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Kουτιά Μείωσης του Θορύβου
Κουτιά για την τοποθέτηση των αντλιών ή των συσκευών παραγωγής υπερήχων εξασφαλίζοντας μείωση του θορύβου εντός των αποδεκτών ορίων ασφαλείας του προσωπικού.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Εργαστηριακά Ψυγεία Αντιεκρηκτικού Τύπου
Ψυγεία υψηλών προδιαγραφών για καθαρά εργαστηριακή χρήση, αντιεκρηκτικού τύπου. Διαφόρων τύπων ψυγεία, καταψύκτες και συνδυαστικά.

ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επιμένων Ελληνικά
Η πλειονότητα των ανωτέρω κατασκευών γίνετε εξ΄ολοκλήρου στην Ελλάδα από έμπειρους τεχνικούς και δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης στο χώρο σας.