Επιστημονικά Όργανα

Η εταιρεία υποστηρίζει σημαντικούς κατασκευαστές αναλυτικών οργάνων απ΄όλο τον κόσμο. Σημαντικοί συνεργάτες με αναγνωρισμένη φήμη εμπιστεύθηκαν την εδώ παρουσία τους σ΄εμάς.
Θα μας συναντήσετε σε πολλές από τις φάσεις λειτουργίας του εργαστηρίου σας:
- Αποθήκευση δειγμάτων:Ψυγεία,καταψύξεις,βαθειές καταψύξεις,φούρνους κλπ.
- Προετοιμασία δειγμάτων:Μύλους άλεσης,φυγοκέντρους,συσκευές ομογενοποίησης(Stomacher,sonicators,freeze dryer etc..)
- Ανάλυση:Όργανα υψηλής τεχνολογίας μ΄έμφαση την παγκόσμια αναγνωρισιμοτητά τους,την ευκολία χρήσης και την αποτελεσματική υποστήριξη τους.

Πιό συγκεκριμένα η εταιρεία μας διαθέτει όργανα για διαφορερικούς τομείς αναλύσεων.

Τρόφιμα & ζωοτροφές Τρόφιμα & ζωοτροφές
Συσκευές προσδιορισμού πρωτεινών, Συσκευές προσδιορισμού λίπους, Συσκευές υδρόλυσης κλπ.

Φάρμακα-Καλλυντικά Φάρμακα-Καλλυντικά
Φασματοφωτόμετρα
Ιξωδόμετρα
Συσκευές υπερκάθαρου νερού
Διαθλασίμετρα

Έδαφος-Νερό-Λύματα Έδαφος-Νερό-Λύματα
Συσκευές προσδιορισμού αζώτου
Συσκευές προσδιορισμού COD

Ενέργεια-Πετροχημικά-Πλαστικά Ενέργεια-Πετροχημικά-Πλαστικά
Ειδικοί αναλυτές πετροχημικών υψηλών προδιαγραφών.
Στοιχειακοί αναλυτές,αυτόματοι αναλυτές.

Μικροβιολογικά Εργαστήρια Μικροβιολογικά Εργαστήρια
Πλήρης εξοπλισμός μικροβιολογικών εργαστηρίων

Όργανα Πεδίου Όργανα Πεδίου
φορητά πεχάμετρα, αγωγιμόμετρα, οξυγονόμετρα, πολύμετρα υψηλής αντοχής

Συσκευές Προετοιμασίας δείγματος Συσκευές Προετοιμασίας δείγματος
πλήρης σειρά μύλων άλεσης για κάθε είδους δείγμα.

Συσκευές κοκκομετρίας Συσκευές κοκκομετρίας
διαφορετικοί τύποι κοσκίνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα διαχωρισμού.

Αυτόματες συσκευές κοκκομετρίας Αυτόματες συσκευές κοκκομετρίας
Συσκευές Static light scattering, συσκευές Dynamic Image Analysis

Συσκευές διαχωρισμού δειγμάτων Συσκευές διαχωρισμού δειγμάτωνΦασματοφωτόμετρα Ταχείας ανάλυσης NIR Φασματοφωτόμετρα Ταχείας ανάλυσης NIR
Συσκευές Static light scattering, συσκευές Dynamic Image Analysis

Γάλα & γαλακτοκομικά προϊόντα Γάλα & γαλακτοκομικά προϊόντα
Κρυοσκόπια, Αναλυτές συστατικών γάλακτος, Φυγόκεντροι, Μετρητές σωματικών κυττάρων, Επωαστικοί κλίβανοι