Αέρια - Υγρή Χρωματογραφία

Στήλες,φιαλίδια,φίλτρα κλπ. Ετοιμοπαράδοτα και ανταγωνιστικών τιμών, κατάλληλα για κάθε κατασκευαστή
Αναλώσιμα αέριας:Σύριγγες,septa,liners,ferrules,στήλες τριχοειδείς και πλήρωσης,o-rings κλπ.
Αναλώσιμα Υγρής:στήλες και προστήλες,λυχνίες ανιχνευτών,διαλύτες,σύριγγες κλπ..

Η εταιρεία μας συνεργάζετε με κορυφαίους κατασκευαστές για την κάλυψη όλων των αναλυτικών αναγκών κάθε χρωματογραφικής ανάλυσης. Η εμπειρία μας επιτρέπει την εξεύρεση των ιδανικότερων λύσεων για την επίτευξη του επιθυμητού αναλυτικού αποτελέσματος με την πλέον ανταγωνιστική τιμή.
ΑΕΡΙΑ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΑ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΑ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΑ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ