Συστήματα Αποθήκευσης & Μεταφοράς Επικίνδυνων Υγρών, Εξοπλισμός Καθαρισμού

Ειδικά δοχεία μεταφοράς επικίνδυνων υλικών καθώς και καθαρισμός από τυχόν επιβάρυνση σε χημικά.

Συστήματα Αποθήκευσης & Μεταφοράς Επικίνδυνων Υγρών, Εξοπλισμός Καθαρισμού