Συστήματα Απαγωγής

Η εταιρεία μας ξεκίνησε νέα συνεργασία με τον Ιταλικό κατασκευαστικό οίκο AERSERVICE srl. που εξειδικεύεται στην κατασκευή βραχιόνων απαγωγής. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις σε δύο εφορίες αρχαιοτήτων στην Θεσσαλονίκη.
Οι βραχίονες απαγωγής είναι κατάλληλη για εργαστηριακή & βιομηχανική χρήση.

Πλήρης κάλυψη των αναγκών σε απαιτήσεις απαγωγής εργαστηρίων,βιομηχανιών και συνεργείων προκειμένου την προστασία του προσωπικού και του χώρου από τις επικίνδυνες τοξικές ουσίες.
Περισσότερες πληροφορίες με το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας προκειμένου να σας δοθεί η συμφερότερη πρόταση για τον χώρο σας.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ