Πρέσσες Δοκιμίων και Κυψελίδες Φασματοφωτομέτρων IR

Κυψελίδες δειγματοληψίας για φασματοφωτόμετρα FT-IR,IR,NIR κλπ. Για όλους τους τύπους δειγμάτων αερίων,υγρών και στερεών Πρέσσες προετοιμασίας δοκιμίων για δειγματοληψία σε τεχνικές XRF,FT-IR κλπ.
ΠΡΕΣΣΕΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΩΝ IR