Εργαστηριακά πεχάμετρα και αγωγιμόμετρα

Εργαστηριακά όργανα υψηλής αντοχής και εύκολης χρήσης για την μέτρηση του pH & της αγωγιμότητας
Εργαστηριακά πεχάμετρα και αγωγιμόμετρα Εργαστηριακά πεχάμετρα και αγωγιμόμετρα