Μικροβιολογικά Εργαστήρια

Πλήρης εξοπλισμός μικροβιολογικών εργαστηρίων, θαλάμους νηματικής ροής, επωαστικούς κλιβάνους, συσκευές ομογενοποίησης, μετρητές αποικιών κλπ..
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Θάλαμοι Νηματικής Ροής:
1) Διαφόρων κλάσεων
2) Εργονομικός σχεδιασμός
3) Εξοικονόμηση Ενέργειας
4) Υψηλής προστασίας του χειριστή, του προϊόντος και του περιβάλλοντος
5) Διασφάλιση συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα εθνικά και διεθνή πρότυπα TUV, NSF κτλ.

Μετρητές Αποικιών:
1) Αυτόματοι, αξιόπιστοι
2) Άμεσα αποτελέσματα(1000αποικίες/second)
3) Ευκολία χρήσης
4) Υψηλή απόδοση
5) Εικόνα Υψηλής Ευκρίνειας(zoom, φωτισμός)
6) Αυτόματη αρχειοθέτηση και εκτύπωση δεδομένων
7) Διαθέσιμο Λογισμικό

Επωαστικοί Κλίβανοι( incubators):
1) Ποικιλία επωαστικών κλιβάνων CO2 που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ερευνητικών και εργαστηριακών εφαρμογών
2) Διαθέσιμα μοντέλα διαφορετικής χωρητικότητας με ψύξη, με έλεγχο της υγρασίας, του οξυγόνου και με βραχύ κύκλο απολύμανσης στους 90oC
3) Επίσης, οι θάλαμοι προσφέρουν τη δυνατότητα ελέγχου του περιβάλλοντος και της φωτοσταθερότητας.

Ομογενοποιητές:
1) Γρήγορη ομογενοποίηση με τη βέλτιστη βακτηριακή εξαγωγή
2) Εύκολος Καθαρισμός
3) Εύκολη εισαγωγή της σακούλας
4) Ειδικό σύστημα κλεισίματος:αποφυγή διαρροής
5) Τρία χρόνια εγγύηση