Λυχνίες Ατομικής Απορρόφησης

Όλων των τύπων μονοστοιχειακές & πολυστοιχειακές.
Λυχνίες για φασματοφωτόμετρα ορατού υπεριώδους.