Ηλεκτρόδια

1) Οι αισθητήρες συνδυάζουν καινοτόμες τεχνολογίες και μια παράδοση στο φυσητό γυαλί για γρήγορες μετρήσεις
2) Μετρήσεις pH, αγωγιμότητας, διαλυμένου οξυγόνου κ.τ.λ.
3) Υψηλή ακρίβεια, αξιοπιστία, χαμηλό κόστος συντήρησης
4) Ευρύ φάσμα εφαρμογών
5) Σε υγρά και στερεά.