Ερμάρια Ασφαλείας - Ντουζιέρες - Συστήματα Προστασίας Υλικών & Προσωπικού

ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΝΤΟΥΖΙΕΡΕΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΗ εταιρεία μας ξεκίνησε νέα συνεργασία με τον Γερμανικό κατασκευαστικό οίκο DUEPERTHAL που εξειδικεύεται στην κατασκευή ερμαρίων ασφαλείας και αποθήκευσης διαλυτών σύμφωνα με τους Ευρωπαικούς κανονισμούς ασφαλείας.
Επιπλέον εξειδικεύται στην κατασκευή σειράς προίοντων που αφορούν την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού από τα τοξικά υλικά εργαστηρίων και βιομηχανίας όπως ντουζιέρες ασφαλείας,ντουζιέρες ματιών,δοχεία αποθήκευσης τοξικών κλπ..

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οίκου www.dueperthal.com ή έπικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας.
Η εταιρεία μας έχει ήδη εγκαταστήσει με επιτυχία σειρά ερμαρίων και ντουζιέρων ασφαλείας σε εργαστήρια στην Ελλάδα.