Διαλύτες - Γυάλινα Σκεύη

Διαλύτες υψηλής καθαρότητας analytical grade & LCMS σε χαμηλές τιμές και με άμεση παράδοση.
Γυάλινα σκεύη για όλες τις αναλυτικές ανάγκες του εργαστηρίου.
Εξειδικευμένος γυάλινος εξοπλισμός, ιξωδόμετρα, αντιδραστήρες κλπ..