Απαγωγοί Βαρέως Τύπου

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην κατασκευή απαγωγών βαρέως τύπου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές προστασίας. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα πάνω από 30 απαγωγοί εγκατεστημένοι.
Η κατασκευή του γίνετε εξ' ολοκλήρου στο εργοστασιό μας και τα υλικά που χρησιμοποιούνται(απαγωγός αντιεκρηκτικού τύπου,επιφάνεια εργασίας κλπ.) είναι βιομηχανικού τύπου και υψηλής αντοχής σε εργαστηριακές συνθήκες.
ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ