Συνεργαζόμενοι Οίκοι

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με κατασκευαστές απόλυτα εξειδικευμένους στο αντικείμενο που ασχολούνται με μακροπρόθεσμες συνεργασίες βασιζόμενες στον υψηλών προδιαγραφών απαιτήσεων της αγοράς πιό συγκεκριμένα:

GERHARDT
Πλήρης σειρά συσκευών προσδιορισμού παραμέτρων ποιότητας τροφίμων και τροφών.
Αυτοματοποιημένες συσκευές προσδιορισμού πρωτεινών,λιπαρών,φυτικών ινών κλπ.
Κλασσικές συσκευές υγρής χημείας.
Ανακινητήρες,θερμομανδύες,αναλώσιμα υλικά.

GRANT
Όργανα βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού άριστης κατασκευής και υψηλών προδιαγραφών.
Διαθέτει θερμαινόμενους και ψυχόμενους κυκλοφορητές,λουτρά υπερήχων,ανακινητήρες,dry blocks κλπ..


SPECAC

Κυψελίδες δειγματοληψίας αερίων,στερεών και υγρών δειγμάτων για φασματοφωτόμετρα FT-IR,NIR κλπ.
Πρέσσες προετοιμασίας δείγματος για φασματοφωτομετρία IR,XRF κλπ.

ELITE THERMAL SYSTEMS

Συστήματα θέρμανσης για κάθε εφαρμογή: Εργοστασιακοί και εργαστηριακοί Φούρνοι υψηλών θερμοκρασιών, Επωαστικοί θάλαμοι,Θάλαμοι ξήρανσης κ.ά.

FRITSCH
Κορυφαίος κατασκευαστής μύλων άλεσης. Διαφορετικοί τύποι μύλων για διαφορετικούς τύπους δειγμάτων, μεγάλη ποικιλία αρχικής και τελικής κοκκομετρίας, δυνατότητα άλεσης κάθε τύπου δείγματος.
Μεγάλο εύρος εφαρμογών για κάθε τύπο δείγματος και κάθε είδος ανάλυσης:
https://www.fritsch-international.com/sample-preparation/applications-solutions/
Κοκκομετρικές αναλύσεις δειγμάτων είτε με την χρήση κοσκίνων είτε με συσκευές υψηλής ανάλυσης κοκκομετρίας.
Δυνατότητα προσδιορισμού σχήματος σωματιδιών.

LabCold
Εργαστηριακά Ψυγεία και καταψύκτες αντιεκρηκτικού τύπου.Glass Expansion

Aναλώσιμα για κάθε τύπου φασματοφωτόμετρο ICPOES & ICPMS.

SONICS & MATERIALS
Ομογενοποιητές Υπερήχων όλων των τύπων και για κάθε εφαρμογή

ELEMENTAL MICROANALYSIS LTD.
Aναλώσιμα υλικά για κάθε τύπο στοιχειακού αναλυτή,αναλώσιμα συσκευών TOC,πρότυπες ουσίες IR-MS.


DUEPERTHAL
Eρμάρια ασφαλείας και αποθήκευσης εύλεκτων οργανικών διαλυτών, οξέων-βάσεων,φιαλών αερίων κλπ..
Ντουζιέρες προστασίας προσωπικού,δοχεία αποθήκευσης διαλυτών κλπ.

LABOGENE
Θαλάμους Νηματικής ροής,βαθειές καταψύξεις,Freeze Dryers,ανακινητήρες κλπ..


KNICK
Yψηλής ακρίβειας όργανα μετρήσεων: Εργαστηριακά και φορητά πεχάμετρα, αγωγιμόμετρα & οξυγονόμετρα.ROTRONIC
Εργαστηριακές συσκευές μέτρησης ενεργότητας του νερού μεγάλης ακρίβειας.


BINDER
Εργαστηριακοί κλίβανοι,επωαστικοί,θάλαμοι ανάπτυξης φυτών,βαθειές καταψύξεις,κλαματικοί θάλαμοι κλπ..

BRUINS

Φασματοφωτόμετρα NIR για διαφορετικούς τύπους δειγμάτων.

ASTORILAB

Κρυοσκόπια, οσμόμετρα, φυγόκεντροι Gerber, αναλυτές συστατικών γάλακτος, διάφορα κιτ για προσδιορισμό τοξινών, ενζύμων, αλλεργιογόνων στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ειδικοί αποστακτήρες για τον προσδιορισμό αλκόολης,SO2 & πτητικής οξύτητας σε κρασί.
Κατάλογος AstoriΠέραν των ανωτέρω οίκων η εταιρεία μας συνεργάζετε με κορυφαίους οίκους κατασκευής οργάνων και αναλωσίμων.
Διαθέτουμε πλήρη σειρά αναλωσίμων χρωματογραφίας αέριας και υγρής με δυνατότητα άμεσης παράδοσης.
Όργανα ηλεκτροχημείας (pHmeter,conductivity meter,oxygen meter κλπ..) καθώς και ηλεκτρόδια άμεσα παραδοτέα.
Εξειδικευμένα όργανα αναλύσεων για την κάλυψη των υψηλών αναλυτικών και ερευνητικών απαιτήσεων των πελατών μας.