Πελάτες

Η εταιρεία μας έρχετε να καλύψει τις ανάγκες του αναλυτή του κάθε αναλυτικού και ερευνητικού εργαστηρίου. Πιό συγκεκριμένα:
Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ στους τομείς της χημείας,γεωπονίας,τεχνολογίας τροφίμων,φυσικής,πολυτεχνικών σχολών κλπ.
Φορείς του δημοσίου όπως υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων,Γενικό Χημείο Κράτους,ΙΓΜΕ,ΕΘΙΑΓΕ,ΔΕΗ κλπ..
Ιδιωτικά εργαστήρια αναλύσεων υπολειμάτων φυτοφαρμάκων,τροφίμων,εδαφολογικών,μικροβιολογικών και λοιπών αναλύσεων.
Βιομηχανία Τροφίμων -Ποτών.
Βιομηχανία Υλικών.
Νοσοκομεία
κλπ..

Σημαντικοί πελάτες έχουν δείξει την εμπιστοσύνη τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, όπως παραδείγματος χάριν: